Integritetspolicy

Introduktion till cookie- och privatlivspolicy

När du besöker vår hemsida samlas det in information om dig, som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll för att öka värdet av de annonser som visas på sidan. Om du inte vill att det samlas in information bör du ta bort dina cookies och låta bli att använda hemsidan fortsättningsvis. Nedan utvecklar vi vilken information det är som samlas in, i vilket föremål och vilka tredjeparter som har åtkomst till den.

Cookies

Hemsidan använder ”cookies”. Det är en textfil som sparas på din dator, mobil eller motsvarande i syfte att känna igen den, komma ihåg inställningar och föra statistik och rikta annonser. Cookies kan inte innehålla skadlig kod, som till exempel virus.

Om du tar bort eller blockerar cookies kommer annonserna bli mindre relevanta för dig och dyka upp oftare. Du kan dessutom riskera att hemsidan inte fungerar optimalt, samt att det finns innehåll du inte kan få tillgång till.

Allmänt

Personuppgifter är all slags information som på ett eller annat sätt kan spåras till dig. När du använder vår hemsida samlar vi in och använder sådan information. Det sker till exempel vid allmän åtkomst till innehåll, om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar sig som användare eller prenumerant, övrigt bruk av tjänster eller om du genomför ett köp via hemsidan.

Vi samlar in och hanterar typiskt följande slags information: Ett unikt ID och tekniska upplysningar om din dator, tablet eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk plats, samt vilka sidor du klickar på (intressen). Om du själv uttryckligen ger tillåtelse till det och själv anger informationen hanteras även: Namn, telefonnummer, mejladress, adress och betalningsinformation. Det är typiskt i samband med att skapa en användare eller vid köp.

Säkerhet

Vi tar vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din information mot att bli borttagen av misstag eller olagligen, offentliggjord, förlorad, förringad eller tillfaller ovidkommande, missbrukas eller i övrigt hanteras i strid med lagstiftningen.

Vidareförmedling av uppgifter

Dina personuppgifter vidaresänds inte till en tredje part utan ditt tillstånd. Det kan dock under vissa omständigheter, och enligt lagstiftning, vara nödvändigt att vidaresända uppgifter till rättsliga myndigheter. Exempelvis kan uppgifter ges till polisen om det finns misstanke för kreditkortssvindel.

Insikt och klagomål

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig. Du kan dessutom, när som helst, invända mot att uppgifterna används. Du kan också dra tillbaka ditt samtycke till att uppgifter om hanteras. Om de upplysningar om dig som hanteras är felaktiga har du rätt till att de rättas eller tas bort. Förfrågan om detta ska sändas till: info@lightscopenhagen.se Om du har klagomål över vår behandling av dina personuppgifter har du också möjlighet att ta kontakt med Datatilsynet.

Valutaomvandling

Genom att använda vår hemsida accepterar du (besökaren) att tredjeparter hanterar din IP-adress i avsikt att avgöra din plats med hänsyn till valutaomvandling. Du accepterar också att den valutan sparas i en session cookie i din webbläsare (en tillfällig cookie som automatiskt tas bort när du stänger webbläsaren). Vi gör detta för att den valda valutan ska förbli vald och konsistent, när du klickar runt på hemsidan, så att priserna kan omvandlas till din (besökarens) lokala valuta.